Sử gia Livy và các vị anh hùng của La Mã thuở sơ kỳ

Một sử gia La Mã ghi chép về vai trò của phẩm hạnh đạo đức trong sự trỗi dậy và sụp đổ của nền cộng hòa