Sự ổn định tài chính gặp nguy hiểm? — Đây là những rủi ro lớn nhất đối với hệ thống tài chính toàn cầu

Các chuyên gia tài chính trên toàn cầu đang nhận thấy có nhiều rủi ro hơn là cơ hội trên thị trường. Họ không thấy triển vọng lạc quan, nhưng chính xác thì nguy cơ nằm ở đâu?