Sự tin tưởng của người Mỹ vào truyền thông giảm xuống mức thấp kỷ lục

Một tờ báo Mỹ đang thay đổi điều đó