Tác giả cuốn ‘Red Roulette’: Người biểu tình Hồng Kông truyền cảm hứng xuất bản cuốn hồi ký này