Tác giả giải thích tại sao Bắc Kinh lại xem Đài Loan là cái gai trong mắt