Tài liệu cho thấy FDA đã rất phấn khích trước phản hồi đối với bài đăng ‘ngầu’ về ivermectin trên Twitter