Tài liệu nội bộ FBI tuyên bố Project Veritas là một hãng thông tấn trước khi có tuyên bố khác