Tài liệu phá sản cho thấy FTX đã sử dụng tiền của công ty để mua nhà ở Bahamas