Dân biểu: Sự sụp đổ của FTX là sự kết hợp giữa các quyết định kinh doanh tồi, gian lận, và hoạt động rửa tiền tiềm ẩn