Tài liệu rò rỉ: Trung Quốc chuẩn bị ứng phó đợt bùng phát COVID-19 quy mô lớn có khả năng xảy ra