Tại sao hạt quế lại rơi ra từ Mặt trăng? Mặt trăng có phải là phi thuyền vũ trụ?