Tại sao người ta nói trẻ chết yểu là đến để đòi nợ?