Taliban bổ nhiệm chính quyền Afghanistan mới, Bộ trưởng Nội vụ là thành viên của mạng lưới khủng bố