Taliban yêu cầu người dân Afghanistan giao nộp súng ống, đạn dược trong vòng một tuần