Tâm lý của nông dân Mỹ cải thiện trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao