Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Tâm trí tôi giờ đây rất minh mẫn’: Giám đốc điều hành người Nhật muốn lại thưởng thức Shen Yun nữa