Tân chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson công bố danh sách việc cần làm đầy tham vọng dành cho Hạ viện

Tân chủ tịch Hạ viện bắt đầu công việc ngay ngày đầu tiên bằng việc thông qua một nghị quyết ủng hộ Israel, nhưng nghị trình còn lại sẽ thử thách các giới hạn đoàn kết của Đảng Cộng Hòa.