Tân thủ tướng của Fiji hủy thỏa thuận đào tạo cảnh sát với Trung Quốc