‘Chúng tôi có hệ thống pháp luật khác nhau’: Fiji loại bỏ sĩ quan Trung Quốc khỏi lực lượng cảnh sát

Thủ tướng Fiji cảnh báo nền hòa bình trong nước do một hệ thống dân chủ mang lại có thể gặp rủi ro nếu thể chế đó bị “một hệ tư tưởng mới” thay thế.