Tăng chi tiêu quân sự, Bắc Kinh yêu cầu quân đội giúp ‘duy trì sự ổn định’