Tướng Mỹ: Trung Quốc nên rút ra bài học, suy nghĩ kỹ trước khi tấn công nước láng giềng