Tập đoàn Lotte Nam Hàn từ bỏ thị trường Trung Quốc, chuyển hướng sang Đông Nam Á