Tàu do thám của Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi bờ biển Úc trong 3 tuần