PHÂN TÍCH: ASEAN tổ chức cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc