Tây Nam Hoa Kỳ gồm Arizona, New Mexico, California chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ