Tây Tạng: Người dân khốn đốn vì đợt phong tỏa kéo dài hơn 40 ngày của chính quyền