Texas: Kẻ xả súng ở trường tiểu học đã đăng bài trên Facebook 3 lần trước vụ thảm sát