Texas tổ chức buổi ra mắt thảm đỏ phim tài liệu ‘No Farmers No Food: Will You Eat the Bugs?’

Bộ phim tài liệu độc quyền của The Epoch Times phơi bày cách thức mà các nhà lãnh đạo thế giới xây dựng nghị trình về khí hậu và các mục tiêu của họ sau Chiến tranh Lạnh.