Người nổi tiếng đứng ra ủng hộ phim ‘Sound of Freedom’, khuyên người hâm mộ đến xem