Thăm dò ​​của Đại học Michigan: Người Mỹ kỳ vọng lạm phát tăng cao hơn, nền kinh tế tồi tệ hơn