Thăm dò: Tỷ lệ tán thành cho ông McConnell, bà Pelosi, ông Biden không lạc quan