Thăm dò ý kiến: Ba phần tư người Mỹ lập kế hoạch đối phó với cuộc suy thoái sắp xảy ra