Thăm dò ý kiến: Hầu hết người Mỹ sợ Đại Khủng Hoảng kiểu những năm 1930