Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ giảm do xuất cảng đạt mức cao kỷ lục