Thẩm phán Alito: Việc chất vấn tính hợp pháp của SCOTUS là ‘không thể chấp nhận’