Thẩm phán bắt lỗi bị cáo Texas vì khoác cờ Trump lên mình ‘như một chiếc áo choàng siêu anh hùng’ hôm 06/01