Ủy ban ngày 06/01 bỏ phiếu để ra trát đòi hầu tòa cựu Tổng thống Trump