Thẩm phán Engoron nói cựu TT Trump không thể tham gia các cuộc tranh luận kết luận trong phiên tòa dân sự New York

Các luật sư của cựu TT Trump, những người đã kháng cáo bất thành bản án được đưa ra do sự thiên vị của cơ quan công tố, sẽ đưa ra tranh luận của họ vào ngày 11/01.