Thẩm phán liên bang ra lệnh cho FDA ngừng chấp thuận thuốc phá thai mifepristone