Tối cao Pháp viện quyết định duy trì quyền tiếp cận thuốc phá thai Mifepristone trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý đang diễn ra