Thẩm phán Quận Maricopa đang xem xét ‘một cách cẩn thận’ kiến nghị bác bỏ vụ kiện của bà Kari Lake