Thẩm phán sẽ không phán quyết ngay yêu cầu của cựu TT Trump về một chuyên gia đặc biệt