Thẩm phán Tối cao Pháp viện Samuel Alito đáp lại lời kêu gọi cáo tỵ khỏi các vụ kiện liên quan đến cựu TT Trump

Vị thẩm phán này gửi bức thư hiếm hoi đến các thành viên Đảng Dân Chủ