Thẩm phán trao chiến thắng cho ông RFK Jr. trong vụ kiện chính phủ TT Biden kiểm duyệt thông tin về vaccine COVID-19

Một thẩm phán liên bang đã ban hành án lệnh tạm thời có lợi cho ông Robert Kennedy Jr. và vụ kiện của ông cáo buộc chính phủ TT Biden kiểm duyệt tự do ngôn luận.