Thành Cát Tư Hãn (P.1): Giáng sinh nơi thảo nguyên, trưởng thành trong tuyệt cảnh