Thành Cát Tư Hãn (P.9): Trận đầu thắng Kim, vui mừng được mãnh tướng người Hán