Lý Long Tường – Vị bạch mã hoàng tử đánh bại quân Mông Cổ trên xứ Cao Ly (P1)