Thành ngữ cổ xưa: ‘Càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau’