Thành phố Bergen vẫy gọi du khách đắm mình trong di sản và vẻ đẹp lôi cuốn của biển cả