Thành phố lớn của Hoa Kỳ khép lại cửa lấy nước từ sông Ohio sau vụ tàu hỏa trật bánh